Social involvement

Duurzaam ondernemen centraal binnen Oostenrijk BV

Oostenrijk BV streeft ernaar een duurzame relatie op te bouwen met haar klanten, haar leveranciers en haar medewerkers op basis van wederzijds respect, begrip en vertrouwen. Dit is enkel na te streven indien je kan spreken van een transparante organisatie waarbij eerlijkheid en oprechtheid voorop staat. Binnen de organisatie leeft deze stelling dan ook door het bewustzijn dat we gezamenlijk tot de meest optimale prestaties komen. Zo hanteren en communiceren wij sinds 2014 meetbare richtlijnen welke het maatschappelijk ondernemen onderverdelen in een aantal kerngebieden; de mens, het bedrijf en het milieu.

MVO Beleid

Oostenrijk BV heeft een maatschappelijke betrokkenheid in de lokale en regionale samenleving en naar haar medewerkers, klanten en leveranciers met welke wij een respectvolle en duurzame relatie nastreven. Mede hierdoor geven wij onze voorkeur en betrokkenheid aan activiteiten zoals sportondersteuning en jaarlijks bieden wij meerdere keren per jaar het vervoer gratis aan ter behoeve van NGO en diverse Stichtingen. Het bedrijf beschikt over een pool van medewerkers die belangeloos jaarlijkse hun medewerking verlenen aan vrijwilligerswerk en sponsordoeleinden.

 

De Mens

mvo2Binnen onze sterk veranderende markt zijn onze medewerkers ons kapitaal en is de kennis die zij door de jaren heen hebben opgebouwd essentieel. Dit wordt gestimuleerd doordat onze werknemers zich middels interne en externe scholing continue ontwikkelen. Zo dient iedereen in het bezit te zijn van zijn of haar chauffeurs diploma, trainen wij onze chauffeurs continue voor Code 95 en hebben wij een brandstof reducerend trainings programma ontwikkeld op basis van het “nieuwe rijden” waardoor de chauffeurs bewuster omgaan met voertuig en daarmee het brandstofgebruik en de CO2 uitstoot.
In 2014 heeft Oostenrijk besloten om een medewerkers tevredenheidsonderzoek te houden zodat de uitkomsten meegenomen kunnen worden in de verbetering van de werkomgeving en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Ook zijn wij van mening dat de werkomgeving optimaal moet zijn om tot optimale prestaties te komen; zo wordt de veiligheid en het Risico Inventarisatie en Evaluatieplan periodiek getoetst door onze P&O functionaris en heeft iedereen naast een jaarlijks functioneringsgesprek de mogelijkheid tot persoonlijke begeleiding in zowel privé als zakelijk belang. Deze korte communicatielijnen en de directe aansturing leiden ertoe dat onze medewerkers langdurig aan ons bedrijf verbonden zijn.

Het milieu

Oostenrijk Touringcars heeft haar doelstellingen ook gericht op duurzaam consumeren, waarbij te denken valt aan duurzame huisvesting, het beheersen van onze afvalstroom en het wagenpark. Juist omdat doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de ruime zin van het woord niet altijd meetbaar zijn hebben wij binnen onze organisatie met behulp van de Milieu Barometer enkele meetbare thema’s opgezet om de voortgang goed te kunnen blijven monitoren. Hierbij valt te denken aan het energieverbruik, duurzaam inkopen en de mobiliteit van onze werknemers.

mvo3Middels deze samenwerking heeft Oostenrijk Touringcars een footprint gemaakt van haar eigen energieverbruik en de daarbij gepaarde CO² uitstoot. Door dit verbruik vast te leggen is het mogelijk onze ambities wat betreft duurzaam ondernemen te communiceren binnen en buiten onze onderneming. Zo is het onder andere ons doel om de CO² uitstoot in de komende vijf jaar met 10% te verlagen (meetpunt vanaf 2013). Dit zal zich in eerste instantie met name richten op het wagenpark daar het overgrote deel van onze uitstoot zich daarop toespitst. Naast het wagenpark richten wij ook onze focus op gevelverbetering, inkoop duurzame energie, digitaal archiveren, scheiden van afvalstromen, aanpassen en vernieuwen van ons lichtplan en moedigen wij onze medewerkers uit de regio aan om een ander vervoermiddel te gebruiken dan auto. Uiteindelijk heeft de directie besloten om de komende jaren actief bezig te zijn met duurzaamheid met als doel duurzame mobiliteit aan te bieden. Waar onze touringcars te allen tijde worden aangeschaft met de op dat moment hoogst mogelijke normering (momenteel klasse Euro 6) is het beleid op onze personenwagens niet minder. Alle nieuwe personenwagens zijn electrisch, hybride of vallen in de A of B klasse met als maximum een C-klasse indien dit goed te onderbouwen is.

Daar veel maatregelen op duurzaamheid pas goed meetbaar zijn in de toekomst zijn wij ons ervan bewust dat dit een doorlopend proces is met weliswaar een helder doel maar zonder meetbaar einddoel. Zo zullen steeds nieuwe inzichten en innovaties het mogelijk blijven maken verdere stappen te zetten in het realiseren van onze doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Eind 2013 heeft Oostenrijk Touringcars besloten om zitting te nemen in de duurzame koplopers kring van de Gemeente Diemen. De duurzame koplopers kring heeft samen met de Gemeente Diemen, een extern adviesbureau en een 5 tal bedrijven uit de gemeente uitgesproken binnen één jaar onze CO² uitstoot met minimaal 5% te verlagen. Alle meetbare gegevens worden hierbij gemonitord via de Milieubarometer van Stimular, onze uitstoot over 2013 kunt u onderstaand terug vinden.

Onze doelstellingen en kengetallen worden tevens ingevoerd en bijgehouden en zullen in 2015 wederom getoetst worden waarna duidelijk wordt in welke mate Oostenrijk stappen gemaakt heeft in Duurzame mobiliteit en ontwikkeling. Oostenrijk heeft besloten om in 2015 voor eerst in haar geschiedenis met een MVO jaarverslag 2014 te komen welke uiteraard online beschikbaar zal zijn voor onze relaties. In September 2014 heeft Oostenrijk Touringcars het certificaat ISO 9001 behaald en heeft de directie inmiddels besloten en de doelstelling uitgesproken om in 2015 het certificaat ISO 14001 te halen. Nadat ISO 14001 behaald is zal de directie kijken of het haalbaar is om tevens het ISO 26000 te halen.

Middels ons beleid trachten wij tevens andere relaties aan te sporen de duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering te laten integreren. Mocht u hiermee met ons van gedachten wisselen of meer van ons beleid willen weten omtrent duurzaamheid staan wij daar uiteraard voor open.
/p>

mvo

Smart Move Campaign

Smart Move is in oktober 2009 door de IRU en Busworld gelanceerd. Het wordt onderschreven door 104 partners over de hele wereld: toonaangevende organisaties, fabrikanten en media voertuig, evenals duizenden bus en/of touringcar exploitanten en individuele donateurs, die allen de Smart Move waarden en doelen delen.

Smart Move in een paar woorden!! Ons idee is simpel. We zouden graag zien dat het gebruik van bussen en touringcars wereldwijd verdubbeld wordt. Waarom? Omdat de bussen en touringcars de veiligste, meest milieuvriendelijke, betaalbare, gebruiksvriendelijke en efficiënte manier zijn om veel mensen te verplaatsen van A naar B.

Bussen en touringcars zijn de beste all-in-one oplossing in het personenvervoer/transport voor de bestrijding van de klimaatverandering, het verbeteren van de verkeersveiligheid, de aansluiting met andere vervoersmiddelen, het ondersteunen van sociale integratie en de vermindering van de verkeerscongestie op de wegen, tegen minimale kosten voor de belastingbetaler. Tot slot brengt het ook grote economische voordelen voor de gemeenschappen!

Maar sommige mensen zijn nog steeds niet overtuigd. Dus we zijn het verspreiden van het woord aan de politiek, de massamedia en het publiek, dat bussen en touringcars de beste oplossing zijn voor de huidige mobiliteitsuitdagingen in de moderne samenlevingen, in de hoop dat beleid en stimuleringsmaatregelen worden genomen om deze verschuiving in ons mobiliteitsgedrag te ondersteunen.

Voor meer informatie over Smart Move verwijzen wij graag naar www.busandcoach.travel